Отстраняване на аварии

08.01.2019 г.

с. Раяновци

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Старопатица

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.