Отстраняване на аварии

09.01.2019 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария, причинена при откопаване на водопровод от БКС  – спиране на водоподаването за част от Западна промишлена зона до 14:00 часа на 10.01.2019г.

с. Градец

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Плешивец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Долни Бошняк

Отстраняване на авария на уличен водопровод – спиране на водоподаването за селото до 16:00 часа.