Изберете страница

Досие на обществена поръчка 1 / 2019 г.

 

 

Дата на публикация

16.01.2019 г.

 

Наименование

 

Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти

 

Връзка с АОП – досие на ОП

 

Обява на ОП

 

Връзка с АОП

 

Информация до АОП за публикувана обява

 

Документация за участие в ОП

 

Документи и образци

 

Контакти за доп. информация

 

094/ 601071

 

Статус

 

Възложена

 

Дата на публикация / създаване

 

16.01.2019 г.

 

Правен ред на възлагане

 

Събиране на оферти с обява

 

Обект на обществена поръчка

 

Доставка

 

Предмет на обществената поръчка

 

Доставка на спирателни кранове и пожарни хидранти

 

Обособени позиции

 

ОП1 – Доставка на шибърни спирателни кранове

ОП2 – Доставка на чугунени тротоарни спирателни кранове

ОП3 – Доставка на тротоарни спирателни кранове от полиацетат

ОП4 – Доставка на пожарни хидранти

 

Срок за получаване на оферти

 

24.01.2019г. 17 ч.

 

Прогнозна стойност на поръчката

 

30 000 лв.

 

Дата на отваряне на оферти

 

25.01.2019 г. от 13:30 ч. в Административна сграда, ет.3 Заседателна зала

 

Дата на публикация 25.01.2019г

 

Удължаване на срока за подаване на оферти

 

Дата на публикация 14.02.2019г

 

Протокол комисия

 

Дата на публикация 07.03.2019г

 

ОП1 – договор и приложения

 

Дата на публикация 07.03.2019г

 

ОП2 – договор и приложения

 

Дата на публикация 07.03.2019г

 

ОП3 – договор и приложения

 

Дата на публикация 07.03.2019г

 

ОП4 – договор и приложения