За самоотчет

Уважаеми потребители,

 

Уведомяваме Ви, че инкасатора отчитащ района, включващ следните адреси:

 

К-с “ПАНОНИЯ” бл. 8, вх. А, Б, В, Г, Д, Е
 
К-с “ПАНОНИЯ” бл. 4, вх. А, Б, В, Г
 
К-с “ПАНОНИЯ” бл. 4, вх. Д, Е, Ж, З
 
К-с “ПАНОНИЯ” бл. 7, вх. А, Б, В, Г
 

К-с “ПАНОНИЯ” бл. 5, вх. А, Б, В, Г, Д

 

К-с “ПАНОНИЯ” бл. 13, вх. А, Б

 

К-с “ПАНОНИЯ” бл. 12

 
К-с “ПАНОНИЯ” бл. 6, вх. А, Б, В, Г, Д, Е
 

ул.”ТЪРНОВСКА” 3; 3А; 5; 5А; 9; 11; 11А; 13

 

ул.”МАРИН ДРИНОВ” 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 15А; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 27А; 29; 29А
 

ул.”ЕКЗАРХ ЙОСИФ I” 4

 

ул.”НАЙЧО ЦАНОВ” 1; 2А; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18А; 19; 20; 20А; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32;

 

ул”ОБЩИНСКА” 1; 3; 4; 4А; 5; 6А; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25

 

ул.”ИЛЬО ВОЙВОДА” 17; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 49; 50; 50А; 52; 54А; 54Б; 55; 56

 

ул.”ИЛЬО ВОЙВОДА” 33

 

ул.”ИЛЬО ВОЙВОДА” 37

 

ул.”ИЛЬО ВОЙВОДА” 30, вх. А, Б, В, Г

 

ул.”МИЗИЯ” 1; 5; 7; 9; 11; 13; 19; 19А; 21; 23; 25; 27А; 27Б; 29

 

ул.”НИКОЛА ПАЛАУЗОВ” 1; 2; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 10А; 12; 14

 

ул.”РАЙКО ЖИНЗИФОВ” 3; 4; 5; 6; 7; 7А; 8; 9; 9А; 11; 11А; 13; 15; 16; 16А; 19; 21; 22; 23; 25

 

ул.”РАЙКО ЖИНЗИФОВ” 9

 

ул.”РАЙКО ЖИНЗИФОВ” 18
 
К-с “ГЕО МИЛЕВ” бл. 16, вх. А, Б
 
К-с “ГЕО МИЛЕВ” бл. 17, вх. А, Б, В, Г
 
К-с “ПАНОНИЯ” бл. 9, вх. А, Б
 
К-с “ПАНОНИЯ” бл. 10, вх. А, Б
 
К-с “ПАНОНИЯ” бл. 11, вх. А, Б

 

 е в отпуск по болест.

За да се гарантира точност на задълженията Ви за потребена вода, можете да декларирате данните за показанието на водомера в имота си на гише „Информация“ във „В и К“ – Видин“ ЕООД или на office@vik-vidin.com . Ако не го направите, ще Ви бъде начислен служебен разход на база на средния месечен разход на предходните два отчета.

Можете да заплатите задълженията си в касите на Дружеството на ул. „ШИРОКА“ 18 всеки работен ден от 08.00 часа до 18.00 часа, в касите на Easypay или Български пощи.