Отстраняване на аварии

01.02.2019 г.

с. Иново

Отстраняване на авария на довеждащ водопровод Ф200 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото от 09:30 до 14:00 часа.