Отстраняване на аварии

04.02.2019 г.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването по 2-ра главна улица на селото от 09:00 до 14:00 часа.

с. Косово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.