Отстраняване на аварии

05.02.2019 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод  Ф110– частично спиране на водоподаването по ул.“Владикина“ както и кв.“Строител“ от 09:30 до 11:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за кв.“Маринчова махала“ както и частично спиране на кв. „Видбол“ от 10:00 до 15:00 часа.