Отстраняване на аварии

06.02.2019 г.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за кв.“Маринчова махала“ до 16:00 часа.

с. Фалковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.