Отстраняване на аварии

07.02.2019 г.

гр.Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод – спиране на водоподаването за к-с „Баба Тонка“ блокове 3,5 и 6 до 13:00 часа.

с. Въртоп

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Бело поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.