22 март – Световен ден на водата

 

 

Световния ден на водата се провежда ежегодно на 22 март като средство за фокусиране на вниманието върху значението на прясната вода и се застъпва за устойчиво управление на ресурсите на пресните води.
Международния ден на водата е препоръчан на Обединените нации от 1992 в Конференцията за околната среда и развитието (UNCED). Общото събрание на ООН реагира чрез определяне на 22 март 1993 г. като първия Световния ден на водата. Всяка година, Световния ден на водата подчертава конкретен аспект .

 

Темата на 2019 година е Вода за всички.