Отстраняване на аварии

14.03.2019 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за ул. „Дунавска“ №56 и №58 от 09:30 до 11:00 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Дреновец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф90 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.