ОП №2/2019 – Доставка на жиба и фланшови адаптори

Досие на обществена поръчка 2 / 2019 г.

 

Дата на публикация

 

10.05.2019 г.

 

Наименование на ОП

 

Доставка на универсални жиба, намалители, тройници, свободни фланци, жиба с голям обхват и фланшови адаптори

 

 

Връзка с АОП – досие на ОП

 

Обява на ОП

 

Връзка с АОП

 

Информация до АОП за публикувана обява

 

Документация за участие в ОП

 

Документи и образци

 

Контакти за доп.информация

 

094 /601071

 

Статус

 

Отворена

 

Дата на публикация / създаване

 

10.05.2019 г.

 

Правен ред на възлагане

 

Глава 26 от ЗОП – Събиране на оферти с обява

 

Обект на обществена поръчка

 

Доставка

 

Предмет на обществената поръчка

 

Доставка на универсални жиба, намалители, тройници, свободни фланци, жиба с голям обхват и фланшови адаптори

 

 

Обособени позиции

 

ОП1 Доставка на универсални жиба, намалители, тройници, фланшови съединения, свободни фланци

ОП2 Доставка на жиба с голям обхват и фланшови адаптори

 

Срок за получаване на оферти

 

22.05.2019г.

 

Прогнозна обща стойност на ОП

 

35000 лв.

 

Дата на отваряне на оферти

 

23.05.2019г. от 10:00ч. в Административна сграда Заседателна зала

 

Дата на публикация 23.05.2019г

 

Удължаване на срока за подаване на оферти

 

Дата на публикация 18.06.2019г

 

Протокол комисия

 

Дата на публикация 04.07.2019г.

 

Договор и приложение ОП1

Договор и приложение ОП2