Изберете страница

Досие на обществена поръчка 2 / 2019 г.

Дата на публикация

10.05.2019 г.

Наименование на ОП

Доставка на универсални жиба, намалители, тройници, свободни фланци, жиба с голям обхват и фланшови адаптори

Връзка с АОП – досие на ОП

Обява на ОП

Връзка с АОП

Информация до АОП за публикувана обява

Документация за участие в ОП

Документи и образци

Контакти за доп.информация

094 /601071

Статус

Отворена

Дата на публикация / създаване

10.05.2019 г.

Правен ред на възлагане

Глава 26 от ЗОП – Събиране на оферти с обява

Обект на обществена поръчка

Доставка

Предмет на обществената поръчка

Доставка на универсални жиба, намалители, тройници, свободни фланци, жиба с голям обхват и фланшови адаптори

Обособени позиции

ОП1 Доставка на универсални жиба, намалители, тройници, фланшови съединения, свободни фланци

ОП2 Доставка на жиба с голям обхват и фланшови адаптори

Срок за получаване на оферти

22.05.2019г.

Прогнозна обща стойност на ОП

35000 лв.

Дата на отваряне на оферти

23.05.2019г. от 10:00ч. в Административна сграда Заседателна зала

Дата на публикация 23.05.2019г

Удължаване на срока за подаване на оферти

Дата на публикация 18.06.2019г

Протокол комисия

Дата на публикация 04.07.2019г.

Договор и приложение ОП1

Договор и приложение ОП2