Изберете страница

Възложител В и К Видин ЕООД

Досие на обществена поръчка 3 / 2019 г.

 

Дата на публикация

 

10.05.2019 г.

 

Решение за откриване на ОП

 

Решение

 

Наименование

 

Доставка на течни горива чрез зареждане на бензиноколонка

 

Връзка с АОП – досие на ОП

 

00974- 2019 – 0001– Решение

 

Контакти за доп. информация

 

094/ 601071

 

Статус

 

Отворена

 

Правен ред на възлагане

 

Чл.138, ал.1 ЗОП – Договаряне без предварителна покана за участие

 

Дата на публикация 01.07.2019г

 

Информация за сключени договори

 

Дата на публикация 01.07.2019г

 

договор 1

 

Дата на публикация 01.07.2019г

 

договор 2

 

Дата на публикация 01.07.2019г

 

договор 3

 

Дата на публикация 28.07.2021г

 

Информация за приключени договори