Отстраняване на аварии

29.05.2019 г.

гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод – спиране на водоподаването за  к-с „Бонония“ бл.1 от 10:00 до 12:00 часа.

с. Подгоре

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.