Отстраняване на аварии

04.06.2019 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария при Реконструкция на централна пешеходна зона по ул. “Градинска“ до 15:00 часа.

с. Акациево

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф90 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Пешаково

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селата Пешаково и Ген.Мариново до 13:00 часа.