Отстраняване на аварии

12.06.2019 г.

гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод – спиране на водоподаването за кв.“Калето“ от 09:00 до 13:00 часа.