Отстраняване на аварии

14.06.2019 г.

с. Иново

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Гара Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

с. Боровица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

кв. Фалковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото от 13:00 до 15:00 часа.