Отстраняване на аварии

17.06.2019 г.

гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за Центъра от 09:00 до 14:00 часа.

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за Ниска зона на селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Рабиша

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

с. Гара Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.