Отстраняване на аварии

18.06.2019 г.

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за ниска зона селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Раковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – частично спиране на водоподаването за селото от 09:30 до 12:30 часа.