Отстраняване на аварии

19.06.2019 г.

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за ниска зона  селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Медешевци

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за Висока зона на селото до 16:30 часа.