Отстраняване на аварии

28.06.2019 г.

с. Новоселци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 10:30 часа.