Отстраняване на аварии

01.07.2019 г.

с. Горни Лом

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

с. Мали Дреновец

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф90 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.