Отстраняване на аварии

02.07.2019 г.

гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод – спиране на водоподаването за ж.к. „Панония“ от 10:00 до 13:00 часа.

Отстраняване авария на уличен водопровод – спиране на водоподаването за кв.“Акджамия“ от 10:00 до 13:00 часа.

с. Ген.Мариново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 12:30 часа.