Отстраняване на аварии

03.07.2019 г.

с.Плакудер

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Раковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 –  частично спиране на водоподаването за селото до 14:30 часа.

с. Гара Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 –  частично спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.