Отстраняване на аварии

04.07.2019 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 – частично спиране на водоподаването по ул.„ Найчо Цанов“ от 10:30 до 13:00 часа.

с. Акациево

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 12:00 часа.

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране на водоподаването за Ниска зона на селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Гара Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за кв. Видбол от 10:00 до 17:00 часа.