Отстраняване на аварии

05.07.2019 г.

с.Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф0 – спиране на водоподаването за Ниска зона на селото от 10:00 до 14:00 часа.

с. Гара Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 и Ф150 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.