Отстраняване на аварии

08.07.2019 г.

гр. Брегово

Поради  спиране на ел.захранването на ПС „Брегово“ и ПС „Косово“ – спряно водоподаването за гр.Брегово, с.Ракитница, с.Косово и с.Делейна до 18:00 часа след отстраняване на аварията от ЧЕЗ .

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за улица „II главна“ от 10:00 до 13:00 часа.

с. Гомотарци

Подмяна на СК – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 11:00 часа.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.