Изберете страница

Досие на обществена поръчка 4 / 2019 г.

Дата на публикация

09.07.2019 г.

Наименование на ОП

Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин, финансиран по ОПОС 2014 -2020

Връзка с АОП – досие на ОП

Обява на ОП

Връзка с АОП

Информация до АОП за публикувана обява

Документация за участие в ОП

Документи и образци:

Указание за участие

Техническа спецификация

Образци

Проект на договор

Контакти за доп.информация

094 /601071

Статус

Отворена

Дата на публикация / създаване

09.07.2019 г.

Правен ред на възлагане

Глава 26 от ЗОП – Събиране на оферти с обява

Обект на обществена поръчка

Услуга

Предмет на обществената поръчка

Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин, финансиран по ОПОС 2014 -2020

Срок за получаване на оферти

19.07.2019г.

Прогнозна обща стойност на ОП

69 000лв.

Дата на отваряне на оферти

22.07.2019г. от 10:00ч. в Административна сграда Заседателна зала

Дата на публикация 12.08.2019г

Протокол комисия

Дата на публикация 21.08.2019г.

Договор и приложение