ОП №4/2019 – Консултантски услуги за изготвяне на документации по ОП

Досие на обществена поръчка 4 / 2019 г.

 

Дата на публикация

 

09.07.2019 г.

 

Наименование на ОП

 

Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин, финансиран по ОПОС 2014 -2020

 

 

Връзка с АОП – досие на ОП

 

Обява на ОП

 

Връзка с АОП

 

Информация до АОП за публикувана обява

 

Документация за участие в ОП

 

Документи и образци:

 

Указание за участие

 

Техническа спецификация

 

Образци

 

Проект на договор

 

Контакти за доп.информация

 

094 /601071

 

Статус

 

Отворена

 

Дата на публикация / създаване

 

09.07.2019 г.

 

Правен ред на възлагане

 

Глава 26 от ЗОП – Събиране на оферти с обява

 

Обект на обществена поръчка

 

Услуга

 

Предмет на обществената поръчка

 

Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин, финансиран по ОПОС 2014 -2020

 

Срок за получаване на оферти

 

19.07.2019г.

 

Прогнозна обща стойност на ОП

 

69 000лв.

 

Дата на отваряне на оферти

 

22.07.2019г. от 10:00ч. в Административна сграда Заседателна зала

 

Дата на публикация 12.08.2019г

 

Протокол комисия

 

Дата на публикация 21.08.2019г.

 

Договор и приложение