Отстраняване на аварии

09.07.2019 г.

с.Плакудер

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Арчар

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за Центъра и Турската махала на селото до 17:00 часа.

с. Бранковци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 16:00 часа.

с. Раяновци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф110 – спиране на водоподаването за селото   до 14:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Черно поле

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за селото до 16:00 часа.