Отстраняване на аварии

10.07.2019 г.

гр. Видин

Подмяна на СК – спиране на водоподаването за кв. Акджамия от 09:30 до 11:00 часа.

гр. Дунавци

Изграждане на ново СВО – спиране на водоподаването по ул. „Беляева“ от 10:00 до 17:00 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването по II главна улица на селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Ярловица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 17:00 часа.

с. Милчина лъка

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 15:00 часа.

 с. Гара Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 09:30 до 14:00 часа.

с. Раковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

с. Стакевци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.