Отстраняване на аварии

07.08.2019 г.

гр. Димово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране на водоподаването за града до 14.00 часа.

с. Косово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 15.00 часа.

с. Репляна

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14.00 часа.