Отстраняване на аварии

09.08.2019 г.

с. Кошава

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10.00 до 12.00 часа.

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 –частично спиране на водоподаването за Ниска зона до 16:00 часа.