Отстраняване на аварии

 12.08.2019 г.

с. Държаница

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф250 – спиране на водоподаването за селото от 10.00 до 17.00 часа.

с. Извор

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – частично  спиране на водоподаването за селото до 13.00 часа.