Отстраняване на аварии

13.08.2019 г.

с. Рупци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 и Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Плешивец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Праужда

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Салаш

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.