Отстраняване на аварии

14.08.2019 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 по ул. „Райко Жинзифов“ – спиране на водоподаването в района между ул. „Райко Жинзифов“  и ул. „Христо Ботев“ до 14:00 часа.

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 –  спиране на водоподаването за висока зона на селото от 8:00 до 11:00 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10.00  до 12:00 часа.

с. Арчар

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 –  частично спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.

с. Жеглица

Частично спиране водоподаването за селото до 16.00 часа поради изграждане на ново СВО.