Отстраняване на аварии

15.08.2019 г.

гр. Видин

Поради изграждане на ново СВО по ул. „Трапезица“ – спиране водоподаването по улицата, ж.к.„Кольо Фичето“, ж.к. „Христо Ботев“ и прилежащите улици от 10.00 до 13.00 часа .

с. Слана бара

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 9:00 до 11:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за центъра на града до 15.00 часа.

гр. Грамада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за града до 16.00 часа.