Отстраняване на аварии

16.08.2019 г.

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването по ул. „П. Славейков“ от 10.00 до 13.00 часа

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за центъра на  града  до 13.00 часа

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за  кв. „Видбол“ на града до 14.00 часа

с.Плакудер

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Косово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.