Отстраняване на аварии

19.08.2019 г.

с. Плакудер

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.