Отстраняване на аварии

21.08.2019 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф600 – спиране на водоподаването за Северна промишлена зона от 11:00 до 17:00 часа.

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за висока зона на селото от 9.00 до 13:00 часа.

с. Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 9.00 до 12:00 часа.

с. Гара Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Държаница

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф250 – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.

с. Лагошевци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с.Кладоруб

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.