Отстраняване на аварии

22.08.2019 г.

гр. Видин

Поради изграждане на ново  СВО на търговски обект по ул. „Железничарска“  – частично спиране на водоподаването по ул. „Железничарска“ в района на Автогара Видин от 9.00 до 13:00 часа.

с. Ивановци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.

с. Тошевци

Отстраняване на аварии на улични водопроводи  Ф100 и Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 16:00 часа

с. Слана бара

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 9.00 до 13:00 часа

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично  спиране на водоподаването за селото от 8.00 до 13:00 часа.