Отстраняване на аварии

23.08.2019 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 по бул. „Панония“ – спиране на водоподаването за жил. блокове: „Космос“, „Лебед“ и „Гагарин“ до 14:00 часа.

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 в ж.к. „ Бонония“ – спиране на водоподаването за жил. блокове № 11,12 и 13 до 14:00 часа.

с. Въртоп

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.

с. Черно поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за селото до 16:00 часа.