За самоотчет

Уважаеми потребители,

 

Уведомяваме Ви, че поради отсъствие на инкасатора, отчитащ следните адреси:

 

К-с “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” бл. 1

К-с “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” бл. 2

К-с “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” бл. 3

К-с “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” бл. 4

К-с “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” бл. 5

К-с “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” бл. 6

К-с “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” бл. 7

К-с “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” бл. 8

К-с “ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” бл. 9

 

К-с “КРУМ БЪЧВАРОВ” бл. 19, вх. З, И

 

К-с “КРУМ БЪЧВАРОВ” бл. 19, вх. Е, Ж

 

К-с “КРУМ БЪЧВАРОВ” бл. 19, вх. А, Б, В, Г, Д

бул. “ПАНОНИЯ” 50; 52; 54;  56 

 

К-с “ГЕО МИЛЕВ” бл. 11, вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З

 

К-с “ГЕО МИЛЕВ” бл. 8, вх. А, Б, В, Г

К-с “ГЕО МИЛЕВ” бл. 9, вх. А, Б

 

К-с “ХИМИК” бл. 24, вх. А, Б, В, Г

 

К-с “ХИМИК” бл. 8, вх. А, Б

ул. “ГЕРГО БОЖИНОВ” 1 – 19

ул. “ПЕЙО ЯВОРОВ” 23, 25, 27

 

ул. “ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ” 1 – 23

ул. “МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ” 2, 3, 4, 5

ул. “ПРЕСПА”

ул. “ТРАПЕЗИЦА”

ул. “ХАН АСПАРУХ” 2 – 18; ул. “ХАН АСПАРУХ” 35

ул. “ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ”

  

молим абонатите да декларират данните на показанията на водомерите в имота си на гише „Информация“ във „В и К“ – Видин“ ЕООД или на office@vik-vidin.com . Ако не го направите, ще Ви бъде начислен служебен разход на база на средния месечен разход на предходните два отчета.

Можете да заплатите задълженията си в касите на Дружеството на ул. „ШИРОКА“ 18 всеки работен ден от 08.00 часа до 18.00 часа, в касите на Easypay или Български пощи.