Отстраняване на аварии

29.08.2019 г.

гр. Видин

За изпълнение на строително-монтажни работи по изграждането на обект „Реконструкция на централна пешеходна зона“ ще бъде спряно водоподаването по ул.“ Цар Симеон Велики“ в участъка между ул. „Цар Александър II“ и ул. „Екзарх Йосиф I“ от 09:30 до 17:00 часа.

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф250 – спиране на водоподаването за Висока зона до 14:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за града в кв. „Гурково“ до 17:00 часа.

с. Търняне

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 13.00 часа.

 с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф200 – спиране на водоподаването за селото до 15.00 часа.

с. Дреновец

Отстраняване на авария на СВО – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.