Отстраняване на аварии

02.09.2019 г.

с. Градец

Отстраняване на аварии на улични водопроводи 2 броя Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10.00 до 13.00 часа.

с. Скомля

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14.00 часа.

с. Подгоре

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 15.00 часа.

с. Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 15.00 часа.