Отстраняване на аварии

03.09.2019 г.

с. Генерал Мариново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10.00 до 12.00 часа

с. Бело поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14.00 часа.

 с. Гара Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 15.00 часа.

с. Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 17.00 часа.

с. Мали Дреновец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 16.00 часа.