Отстраняване на аварии

05.09.2019 г.

с. Бела Рада

Отстраняване на аварии на улични водопроводи 2 броя: Ф80 и ф100 – спиране на водоподаването за ниска зона на селото от 10.00 до 14.00 часа.

с. Рупци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото от 10.00 до 11.00 часа.

с. Медовница

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 15.00 часа.

с. Динково

Поради изграждане на ново СВО – спиране на водоподаването от 10.00 до 14:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за  кв. „Видбол“ до 17:00 часа.