Отстраняване на аварии

10.09.2019 г.

гр. Видин

Поради изграждане на ново СВО – частично спиране на водоподаването за ЗПЗ, района на „Зърнени храни“ от 10.00 до 14:00 часа.

с. Дружба

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф200 – спиране на водоподаването за селото до 13.00 часа.

с.Костичовци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 15.00 часа

с. Острокапци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за селото до 16.00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 14.00 часа.

с. Водна

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 15.00 часа.