Отстраняване на аварии

11.09.2019 г.

с. Иново

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф200 – спиране на водоподаването за селото от 10.00 до 13.00 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично  спиране на водоподаването за селото от 10.00 до 12.00 часа.

гр. Димово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за града до 13.00 часа

с. Шишманово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 14.00 часа

с. Макреш

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф250 – спиране на водоподаването за селото до 15.00 часа

с. Косово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 14.00 часа