Отстраняване на аварии

12.09.2019 г.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването в центъра на града от 10.00  до 14:00 часа.

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването в кв. „Гурково“ от 14.00 до 17:00 часа.

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за ниска зона на селото от 10.00 до 13.00 часа.

с. Черно поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14.00 часа.

с. Гара Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото  до 15.00 часа.

с. Иново

Поради изграждане на ново СВО – частично  спиране на водоподаването за селото до 14.00 часа.