Отстраняване на аварии

13.09.2019 г.

гр. Видин

Поради подмяна на СК – спиране водоподаването за жил. блок „Плиска“ 6 и жил. блок на „Дунавска“ № 58 до 12:00 часа.

с. Капитановци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото от 10.00 до 12.00 часа.

с. Дружба

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10.00 до 13.00 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично  спиране на водоподаването за селото до 14.00 часа.

с. Извор

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 15.00 часа.

с. Симеоново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 13.00 часа.